• Nufüs Cüzdanı Örneği
  • Kira bedelleri peşin olarak yıllık veya aylık ödenebilir (Aylık ödemelerde senet alınacaktır)
  • Kira bedelleri her ayın 7-15’i arasında tahsil edilecektir
  • Demirbaş listesi imza altına alınacaktır

 

 
/